Úvodní slovo divize geologie a ochrany životního prostředí

 

Geologie vždy tak trochu voněla dálkami a dobrodružstvím. Doby zlatokopů na Divokém západě či arizonských naftových prospektorů jsou sice dávnou minulostí, ale i dnes každý zainteresovaný s napětím sleduje postup vrtné soupravy, netrpělivě sleduje jednu mizící vrtnou tyč za druhou a s úlevou vydechne, když se očekávání naplní. Někdy je to vývěr podzemní vody, jindy pevná hornina přivádějící v potřebné míře teplo ze zemského nitra  a někdy i obyčejný písek nebo štěrk dokumentující, že zde bude možno bez problémů vsakovat srážkové nebo odpadní vody.  A nebo taky sucho až se práší a jíl, do kterého nevsákne ani kapka…… To vše je dnešní aplikovaná geologie, obor ve kterém sice nelze výsledek se stoprocentní pravděpodobností předpovědět, ale kde vědomosti, znalost území a poctivý přístup hrají ve věčném zápase s přírodou a jejími zdroji zcela zásadní roli a jsou základním předpokladem úspěšných výsledků

 

Stránky divize geologie a ochrany životního prostředí poskytují nejen širokou nabídku služeb pro naše zákazníky a informace o realizovaných významných nebo zajímavých akcích, ale především spoustu cenných rad, poznatků a zkušeností z mnohaleté praktické činnosti firmy, orientaci  v právních předpisech a postupech a aktuality z oboru. Zvláštním bonusem jsou Zápisky vesnického hydrogeologa určené všem, které láká odhalovat tajemství zemských hlubin a potřebují  o geologii a hydrogeologii vědět něco víc!