RNDr. Svatopluk Šeda

 
> Osvědčení odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti závodního »
> osvědčení odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti báňského projektanta »
> osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: sanační geologie »
> osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: hydrogeologie »
     
Ing. Vladimír Jaroš  
> Osvědčení o absolvování kurzu odběr vzorů odpadů a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů »
     
Mgr. Lucie Šímová (Meissnerová)  
> Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru: hydrogeologie »
     
Iva Janzová  
> Osvědčení o absolvování kurzu "Vodní zákon č.254/2001 Sb., v platném znění" »
> Posuzování vlivů na ŽP (EIA)-zákon 216/2007 Sb. »